Nordisk Tobakskollegium

Medlemsmøder i Nordisk Tobakskollegium holdes ca. 4 gange årligt;
også for medlemmer af lokalklubber, tilknyttet NT.
Gæster kan medtages, efter forudgående aftale.

Tilmelding påkrævet!


NTs årlige generalforsamling

Lørdag den 6. april 2024 kl. 14

Serapions-Ordenen på Frederiksberg

Der serveres kaffe og blødt brød


DM og Pipeshow 2024

Søndag den 7. april 2024 fra kl. 10

Serapions-Ordenen på Frederiksberg

Der er gratis adgang til Pipeshow

Deltagelse i DM kræver tilmelding i flg. program som udsendes ultimo januar 2024