Medlemsmøder i Nordisk Tobakskollegium holdes ca. 4 gange årligt;
også for medlemmer af lokalklubber, tilknyttet NT.
Gæster kan medtages, efter forudgående aftale.

Tilmelding påkrævet!NTs årlige generalforsamling

Lørdag den 18. marts 2023 kl. 14

Serapions-Ordenen på Frederiksberg

Der serveres kaffe og blødt brød


DM og Pipeshow 2023

Søndag den 19. marts 2023 fra kl. 10

Serapions-Ordenen på Frederiksberg

Der er gratis adgang til Pipeshow

Deltagelse i DM kræver tilmelding i flg. program som er udsendt ultimo januar 2023