Medlemsmøder i Nordisk Tobakskollegium holdes ca. 4 gange årligt;
også for medlemmer af lokalklubber, tilknyttet NT.
Gæster kan medtages, efter forudgående aftale.

Tilmelding påkrævet!


Pibeauktion - AFLYST grundet manglende tilmelding

Lørdag den 4. februar 2023 kl. 12:00

Serapions-Ordenen på Frederiksberg

Vi starter med frokost

Pris: 200,- kr. inkl. frokost (kan ikke fravælges)

Se auktionslisten

Tilmelding senest 20. januar til Carsten Andersen


NTs årlige generalforsamling

Lørdag den 18. marts 2023 kl. 14

Serapions-Ordenen på Frederiksberg

Der serveres kaffe og blødt brød


DM og Pipeshow 2023

Søndag den 19. marts 2023 fra kl. 10

Serapions-Ordenen på Frederiksberg

Der er gratis adgang til Pipeshow

Deltagelse i DM kræver tilmelding i flg. program som udsendes ultimo januar 2023