NT_BANNER04

NTLOGO_C03

NT-flag

RELAX_SMALL

Kontakt redaktionen

Senest opdateret:
7. september 2019
 

Garanti på piber?
Ib Fagerlund

Er der garanti på piber? Dette spørgsmål kan besvares med et klart ja. Piber der er købt i almindelig detailhandel er, som alle andre varer, omfattet af en 12 måneders garanti, som dækker fejl og mangler ved produktet, som måtte opstå i denne periode. Derom hersker ingen tvivl. Hvorfor så dette spørgsmål?

Spørgsmålet udspringer af det faktum, at alle pibefabrikker og -producenter, danske som udenlandske, til stadighed får en masse piber sendt tilbage, med krav om reparation eller, som oftest, ombytning under garantien. Det er de, mildest talt ikke særlig glade for, da langt de fleste af disse krav om "garantireparation", ikke er rimelige. De skyldes simpelt hen ikke fejl ved piben. Jeg har kigget nærmere på fænomenet.

Fru Jensen har købt en dejlig pibe, hos en af de store og anerkendte pibeforretninger, som hr. Jensen skal have i julegave. Den har kostet 500,- kr., så det er en rigtig god pibe, hvor kvaliteten skulle være i orden. Hr. Jensen bliver selvfølgelig glad for gaven, og tager den straks i brug i juledagene. Men allerede sidst i februar måned, stiller hr. Jensen hos pibeforretningen, hvor vidunderet er købt, og forlanger den byttet. Den er allerede brændt igennem. Den er faktisk helt sort på den ene side af det ellers så flotte pibehoved, og midt i plamagen er der en revne, hvor man kan kigge lige ind i tobakskammeret. "Der må have været en fejl i træet", hævder hr. Jensen. "Jeg vil have en ny. Dette er aldrig sket for mig før, og jeg har røget pibe i 30 år; og så en pibe til 500,- kr.!". Ekspedienten er selvfølgelig flink over for hr. Jensen, og lover at sende piben til producenten, for ombytning. En uge efter får hr. Jensen besked på, at piben ikke vil blive byttet, da gennembrændingen ikke skyldes fejl på piben. Hr. Jensen bliver godt nok sur. Både på den ellers så gode pibeforretning, men også på producenten. Det undlader han selvfølgelig ikke at fortælle til alle han kender; specielt dem der ryger pibe, selvfølgelig. Det er en rigtig skidt situation. Men hvad er der da gået galt?

Mindst 90% af alle de piber som pibeproducenterne får tilbage som reklamationer, er brændt igennem. Mindst! Og meget sjældent, skyldes gennembrændingen fejl ved piben. Det skal man ikke have set mange gennembrændte piber, for at forstå. Saver man et sådan gennembrændt pibehoved igennem, eller skraber man blot i kokslaget i pibehovedet, vil man se, at en stor del at træet i siden eller bunden, simpelt hen er forkullet eller brændt helt væk. Det kan simpelthen ikke være på grund af en fejl i træet. Det kan kun skyldes, at der er røget alt for voldsomt på piben, og sikkert gennem længere tid. Det har bestemt ikke smagt af tobak!

At mange af disse piber ydermere bærer præg af meget hårdhændet behandling, og at visse kunders navne synes at gå igen temmelig ofte, gør ikke sagen bedre, men vi har her et, endda stigende problem for pibebranchen.

Indrømmet, der kan være skjulte fejl i træet, som giver en gennembrænding, men det er for det første meget sjældent, og det ser helt anderledes ud. Hvis der gemmer sig en lille revne eller et lille hul, som går næsten hele vejen gennem pibevægen, vil det vise sig meget hurtigt, som en lille sort prik på pibehovedet. Hvis man skraber lidt i kokslaget, inden i pibehovedet, vil man også her kunne se problemet som et lille, afgrænset krater i pibevægen. Måske kun som en lille revne. Hvis du oplever sådan en type gennembrænding, er du selvfølgelig berettiget til at få piben repareret/ombyttet. Men husk, at en sådan fejl, vil opstå allerede efter 5-20 stop. Ikke efter flere kilogram tobak.

Hvordan opstod så hr. Jensens gennembrænding? Det kan der være flere forklaringer på, men fælles for dem alle er, at der har været røget alt for hårdt på piben gennem længere tid. Piben har ganske enkelt været alt for varm.

Der er dog et par ting, som kan fremskynde processen, når piben tilryges. Det er jo på dette tidspunkt, at piben er mest sårbar, da der endnu ikke er opbygget et beskyttende kokslag. For det første, skal du altid stoppe den nye pibe helt op med tobak. Eller i det mindste 3/4. De gamle råd, om først et 1/4 stop, så et halvt osv. er noget vrøvl! Og det kan være direkte ødelæggende for piben. Det skyldes, at hvis kun den nederste del af pibehovedet opvarmes, opstår der store spændinger i træet. De kan i ekstreme tilfælde medføre, at der opstår revner i træet, og så er grunden lagt for en gennembrænding. Rådet gælder, for den sags skyld, også selvom piben er røget til. Hvis du kun skal have et halvt stop, så er det den øverste halvdel. Det er meget bedre at skrabe et halvt stop ud, eller tænde piben igen senere.

For det andet, må du aldrig ryge den nye pibe mere varm, end du stadig kan holde på pibehovedet med fingrene. Hvis piben f.eks. ikke er blevet stoppet omhyggeligt nok, kan man godt opleve at den lige pludselig bliver meget varm, på et lille område af pibehovedet. Det samme gælder, hvis man er blevet lidt ivrig. F.eks. hvis man ryger mens man laver noget andet, som tankerne er optaget af. Hvis det sker, lægger du blot piben fra dig i 5-10 minutter, stopper efter, og tænder igen.

En tredje årsag til gennembrænding, som ofte ses, er rygning i bil med åbent vindue, eller sågar rygning på cykelturen. Her er det ikke nødvendigvis fordi man ryger for hårdt på piben, men fordi vinden ryger piben. Der opstår kraftigt træk i pibehovedet, gløden bliver meget varm, og tager fat i træet. Hvis du ryger i bilen, så check jævnligt hvor varmt pibehovedet bliver, og hvis det er ved at gå galt, må du lægge piben fra dig, hvor den ikke er udsat for træk. Pibe og cykel er generelt en dårlig kombination, og selv rygning udendørs i blæsevejr, kræver forsigtighed.

Den mest sikre indikator for at gløden er ved at få fat i træet, er dog smagen. De fleste kender sikkert denne smag fra tilrygning af en ny pibe. Hvis man er lidt for ivrig, specielt med at få røget den nye pibe helt i bund, mærker man en ret markant smag af brændt træ. De fleste vil nok give piben en lille pause når det sker, da det bestemt ikke smager som nogen tobak jeg kender, men der må være personer der ligefrem sætter pris på denne oplevelse. Det vidner i alt fald det uhyrlige antal gennembrændte piber om, som sendes ind til "ombytning". Nogle er helt sorte på hele, eller dele af pibehovedet, nogle piber har fået hele den ene side at pibehovedet brændt væk og nogle er røget så hårdt, at hovedet simpelthen er faldet af halsen. Men alle har de været udsat for misrøgt. Det er ikke noget producenten kan gøre for, så lad være med at sætte forretningen og producenten i forlegenhed, ved at skulle forklare dig at fejlen er din.

Et enkelt råd ved tilrygning af piber er følgende - hver gang du har røget et stop på piben, og dette gælder indtil der er begyndt at danne sig et tyndt kokslag i kammeret, inspicerer du omhyggeligt tobakskammeret når du har skrabet piben ud. En begyndende gennembrænding, vil vise sig som et lysegråt område i træet, ofte med små revner i stjerneform. Det betyder at træet er blevet forkullet og altså har været alt for varmt. Det betyder dog ikke nødvendigvis at piben er ødelagt. Hvis du blot ryger forsigtigt og opmærksomt på piben de næste 10-20 stop, vil der dannes et beskyttende kokslag hen over skaden, og piben vil kunne holde i mange år. Men vær hele tiden på vagt overfor smagen af brændt træ, indtil kokslaget er dannet. Piben vil i starten være ekstra sart, da træet jo allerede har taget skade.

Hvis det skulle gå galt for dig, så tag det som endnu en erfaring med piberygning, og pas bedre på med den næste pibe. Du ryger jo pibe for at smage tobakken, ikke træet!

NB - enhver lighed med nulevende eller afdøde Jensen'er er utilsigtet.

Besøgende siden 2008:

Webhotel uden begrænsninger hos Gigahost